Missie

 

Creating unique space through a holistic approach

Burodesign is een multidisciplinair bureau met verschillende eigen interne afdelingen: ruimtelijke planning en, architectuur, engineering en interieur.

Visie

De kracht van het proces.

Het proces is een traject dat wordt afgelegd. Het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend, met unieke oplossingen en een diversiteit van projecten tot resultaat.

Participatie: de klant als partner.

De vraag van de klant is het uitgangspunt. Het traject is participatief: de klant participeert in het proces waarbij een netwerk aan strategische partners wordt uitgezet.

Multidisciplinariteit.

De verschillende disciplines die nodig zijn voor het uitpuren van de vraag, worden ingezet. Afgeleiden hiervan zijn de teambenadering van het bureau en het professionalisme, de deskundigheid in huis. Dit komt samen in een synthese op projectniveau.

Onze projecten en gebouwen `overstijgen’: ze zijn dieper uitgewerkt, verrassender, functioneler, duurzamer of rendabeler dan verwacht. Niet zelden combineren ze die eigenschappen. Ze zijn gegroeid. Ze zijn het resultaat van een zoektocht vanuit diverse invalshoeken en rekening houdend met omgevingsfactoren. Ze zijn het gevolg van de confrontatie tussen ideeën en expertise, tussen onderzoek en verwachtingen, tussen emo en ratio.

Waarden

Sociaal-maatschappelijke waarde

Burodesign geeft de samenleving ruimte

Ruimte heeft een maatschappelijke betekenis. Duurzaamheid in al zijn facetten: hergebruik, maatschappelijke integratie, win-win aspecten voor gemeenschappen, … Bouwen is actoren samenbrengen.

Belevingswaarde

Burodesign geeft de bouwheer ruimte

Elk project vertrekt vanuit de bouwheer en zijn dromen en verwachtingen. Dit traject is een gezamenlijk traject: de bouwheer wordt betrokken, uitgenodigd en uitgedaagd. De bouwheer is partner. Creativiteit is een proces, het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend. Dit uit zich in maatwerk, in niet-gestandaardiseerde oplossingen. Bouwen is leven en beleven en dromen waarmaken.

Bouwtechnische waarde

Burodesign geeft expertise ruimte

Burodesign beschikt zelf over de noodzakelijke kernexpertises. Maar echte expertise kijkt over haar grenzen. Vanuit de overtuiging dat één plus één drie kan zijn, stellen we teams van experten samen die door hun eigen specialisatie, vakkennis en doorgedreven samenwerking het project op een hoger niveau tillen. We betrekken deskundigen uit andere disciplines zoals historici, sociologen, economen, kunstenaars en andere partners. Uit binnen- en buitenland.

Bouwen is expertise opbouwen voor vandaag en voor de toekomst.

Economische waarde

Burodesign geeft haalbaarheid ruimte

Projecten worden niet enkel in een ruimtelijke en maatschappelijke context gerealiseerd, ook in een economische context. Tegelijk bewaken we een evenwicht tussen droom en realiteit, tussen eigen wensen en wat haalbaar is. Een goed project is een project dat uitvoerbaar en haalbaar is voor alle betrokkenen. Bouwen is plannen, optimaliseren, rekenen en tellen. Burodesign wil projecten realiseren vanuit een houding van alertheid, verantwoordelijkheid, maatschappelijk engagement, respect en participatie.